100mega.cz

Compliance společnosti 100MEGA Distribution s.r.o.

Za účelem naplnění hlavních principů fungování společnosti a na základě přijetí zákona O ochraně oznamovatelů byl zaveden Vnitřní oznamovací systém společnosti. Společnost tak umožňuje podání oznámení o nelegitimních, neetických nebo nezákonných praktikách.

Kontaktování je možné prostřednictvím e-mailové adresy compliance@100mega.cz.

Tento kanál je spravován příslušnou osobou, která je zastoupena Jiřím Bláhou, provozním ředitelem.

Oznámení můžete podat těmito způsoby:
• písemně prostřednictvím uvedeného e-mailu či poštou
• osobně (pro sjednání osobního podání kontaktujte příslušnou osobu na uvedené e-mailové adrese)

Poštovní adresa: 100MEGA Distribution s.r.o., Železná 7, 619 00 Brno 
(při využití písemného podání uveďte na obálku jméno příslušné osoby a textem „do vlastních rukou“)

Všechny relevantní oznámení budou řádně prověřeny. Řešitel podnětu zaručuje ochranu anonymity.

 

Uvedené informace neslouží k řešení zákaznických nákupů (objednávek, reklamací atd.). Pro tyto účely využijte prosím naše kontaktní stránky.

S cieľom naplniť hlavné zásady spoločnosti a v nadväznosti na prijatie zákona o ochrane oznamovateľov bol v spoločnosti zavedený interný systém oznamovania nekalých praktík. Spoločnosť tak umožňuje nahlasovať nezákonné, neetické alebo protiprávne postupy.

Kontaktovať nás môžete prostredníctvom e-mailu compliance@100mega.cz.

Tento kanál spravuje príslušná osoba, ktorú zastupuje Jiří Blaha, prevádzkový riaditeľ.

Oznámenie môžete zaslať ľubovoľným spôsobom:
• písomne prostredníctvom uvedenej e-mailovej adresy alebo poštou
• osobne (pre dohodnutie osobného podania kontaktujte príslušnú osobu na uvedenej e-mailovej adrese)

Poštová adresa: 100MEGA Distribution s.r.o., Železná 7, 619 00 Brno
(v prípade použitia písomného podania uveďte na obálke meno príslušnej osoby a text "do vlastných rúk")

Všetky príslušné oznámenia budú riadne skontrolované. Vyšetrovateľ zaručuje ochranu anonymity.

 

Poskytnuté informácie sa nepoužívajú na riešenie nákupov zákazníkov (objednávky, sťažnosti atď.). Na tieto účely použite našu kontaktnú stránku.

In order to fulfil the company's guiding principles and following the enactment of the Whistleblower Protection Act, the Company's Internal Whistleblowing System has been established. The Company thus allows for reporting of illegitimate, unethical or illegal practices.

Contacting can be done via email at compliance@100mega.cz.

This channel is managed by the appropriate person, represented by Jiri Blaha, Chief Operating Officer.

You can submit a notification in any way you wish:
• in writing via the e-mail address provided or by post
• in person (contact the appropriate person at the email address provided to arrange a personal submission)

Mail address: 100MEGA Distribution s.r.o., Železná 7, 619 00 Brno
(if using a written submission, please indicate the name of the relevant person on the envelope and the text 'in own hand')

All relevant notifications will be duly screened. The investigator guarantees the protection of anonymity.

 

The information provided is not used to resolve customer purchases (orders, complaints, etc.). For these purposes, please use our contact page.

Vážení zákazníci,
Vzhledem k aktuální situaci a šíření nemoci způsobené virem Covid-19, bychom Vás rádi informovali o provozu naší společnosti.

MÁME OTEVŘENO a jsme připraveni i nadále dodávat naše produkty a poskytovat Vám v maximální míře své služby jako doposud.

Vážíme si Vašeho zdraví i zdraví našich pracovníků, a proto se snažíme omezit možnosti vzájemného fyzického kontaktu na mimimum.

Žádáme Vás abyste:
pro objednávání zboží, zasílání poptávek, nabídek a pro komunikaci s našimi pracovníky využívali primárně naše e-shopy, popřípadě kontaktovali naše obchodníky telefonicky.
omezili na maximální možnou míru osobní odběr zboží, pokud je to možné
dopravy fungují zcela běžně; pro Prahu a Brno samozřejmě dále funguje i kurýrní služba
omezili na maximální možnou míru osobní předávání a vyzvedávání čehokoliv - např. reklamací, pokud je to možné

Pokud bude nezbytně nutná Vaše osobní přítomnost na našich pobočkách, žádáme Vás o striktní dodržován těchto opatření:
dodržujte prosím bezpečnostních odstup.
obslouženi budou pouze zákazníci, kteří budou mít na obličeji ochrannou roušku, respirátor nebo jiný prostředek na ochranu úst.
vzhledem k tomu, že do odvolaní nelze na pobočkách platit hotově ani kartou, lze tedy platby provést pouze bezhotovostně převodem na účet.
před vyzvednutím si prosím ověřte u svého obchodníka, že platba dorazila.
upozorňujeme, že z důvodu nařízení vlády, NENÍ MOŽNÝ OSOBNÍ ODBĚR u jakéhokoliv MALOOBCHODNÍHO PRODEJE